PROTECCIÓ DE DADES

Habitatges Lomarnau CB compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En compliment de l’establert a la citada normativa, Habitatges Lomarnau CB els informa de que les dades de caràcter personal proporcionats a través de la nostra pagina web, per mitja de correus electrònics de contacte, o bé formularis de reserva, quedaran incorporats als nostres fitxers pel seu tractament automatitzat, amb la finalitat de respondre a l’informació que ens sol·liciti.
Així mateix els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Habitatges Lomarnau C.B., C/ Rocafort nº 116, esc. esq., 4º 3ª, C.P. 08015 de Barcelona.